Kattmask och avmaskning

Allt du behöver veta om mask

Mask är relativt vanligt förekommande hos utekatter och din katt kan vara infekterad utan några direkt synbara tecken på sjukdom. En katt kan klara sig bra med en mindre mängd mask men speciellt för kattungar kan det vara viktigt att snabbt påbörja en behandling om din kattunge drabbats.

Det finns även vissa sorters mask och parasiter som kan påverka människans hälsa. Därför är det alltid viktigt att ta det säkra före det osäkra om din katt uppvisar symptom på mask. Katter som lever utomhus och jagar har den absolut största risken att drabbas av mask. Kattungar med mer sårbart immunförsvar kan få mask via modersmjölken, ifall kattmamman eller någon annan katt i hemmet har vistats utomhus. Gnagare står för en stor del av denna typ av smitta vilket är ett vanligt bytesdjur för många utomhuskatter. Men även avföring från smittade katter föra vidare mask till friska djur.

Kan du smittas av din katt?

Det kan du i allra högsta grad! En stor mängd av ägg från spolmasken kan samlas i kattavföring. Människor, speciellt barn, kan få svåra komplikationer från spolmasken vilket i värsta fall kan leda till blindhet. Hakmasken kan smitta genom kontakt (ta sig genom hud) vilket i sin tur skada de inre organen.

Två vanliga typer av mask

Bandmask
Bandmaskar eller binnikemaskar är långa och platta, tänk ungefär platta nudlar. Bandmaskens storlek varierar från millimeter till över 10 meter men oftast är storleken ungefär som ett risgryn. Denna typ av mask kommer från gnagare så som t.ex. råttor och möss, vilket gör att utekatter rätt ofta och lätt blir smittade. Kattungar däremot kommer inte i kontakt med denna typ av mask förens dem börjar jaga själva då de inte sker någon smitta mellan katter.

Spolmask
Det uppskattas att mellan 5 – 15% av utekatter har spolmask. Hos katter som levt endast inomhus och kattungar till en mamma som bara levt inomhus förekommer inte spolmask. Precis som namnet antyder är spolmasken spolformad med en gul färg och storlek på upp till 10 cm. Speciellt kattungar och yngre katter befinner sig i farozonen för spolmask som kan smitta via kattmamman när ungen diar de första dagarna efter födseln. Katter kan få spolmask via spolmaskägg från avföring och gnagare som bär på infektionen. Äldre katter kan utveckla resistens mot spolmask vilket gör att komplikationer från spolmasken är mer sällsynta.

Tecken på att katten har mask

Många gånger kan din katt vara infekterad med mask utan att det märks. Vissa tecken bör du som kattägare dock ha koll på. Tydligast är om du själv ser maskar i avföring eller kräkningarna. Kan också vara så att bandmask syns runt anus eller vid pälsen runt om.

Andra vanliga symptom:

 • Diarré
 • Blodig avföring
 • Uppsvullen mage
 • Viktminskning
 • Kräkningar
 • Förstoppning
 • Pälsproblem
 • Hosta och andningssvårigheter

Avmaska din katt

Kan vara svårt att avgöra om du behöver avmaska din katt eller ej, beroende på typ av mask och hur mycket mask som finns i omgivningen. För att ta reda på om din katt har mask rekommenderar vi antingen att använda sig av Kollamasken smådjur eller att du vänder dig till en veterinär.

Kolla masken smådjur kommer i form av en låda och innehåller allt du behöver för att göra ett enkelt avföringsprov. Provet skickar du sedan in till Vidilab för analys, allt detta ingår i priset när du köper testet. Detta test kan upptäcka spolmask och en annan typ av mask som heter hakmask. Däremot är avföringsprov inte en säker metod för att upptäcka bandmask.

I vissa fall rekommenderar vi dig alltid att ta kontakt med veterinär:

 • Vid misstanke om att katten har annan mask än bandmask eller spolmask.
 • Om effekten uteblir efter avmaskning
 • I samband med utlandsresa
 • Om din katt visar tecken på att vara allmänpåverkad

Behandling för katten

Det finns flertal olika medel mot mask för katter och vissa är även receptfria. Att behandla rätt typ av mask är det absolut viktigaste samt en noggrann dosering. I många fall är det rekommenderat att en veterinär gör bedömning av medicin och dosering. Det är värt att tänka på att det är problematiskt att avmaska din katt i förebyggande syfte när att den inte har mask då maskarna kan bli resistenta mot avmaskningsmedel.

avmaskning av kattFör att undvika höga kostnader vid behandling rekommenderar vi dig att ha en passande försäkring som täcker eventuella utgifter som lätt kan sticka iväg vid kattsjukdomar till följd av mask. Om du ännu inte skaffat försäkring kan du enkelt gå in på jämför försäkringar. Mask är en naturlig del av att ha katt, låt inte artikeln skrämma dig men vi på Försäkrakatten rekommenderar alltid att din katt har en trygg lösning om något skulle hända. 

Försäkrakatten
Logo