BÄST 2023

Lassie

lassie-omslagsbild

Populär billig kattförsäkring med bra villkor

Lassie är ett populärt djurförsäkringsbolag som lanserades på den svenska marknaden 2021. Erbjudandet känns nytt och väl genomtänkt. Lassie får 9.3 av 10 poäng i vårt omdöme där vi gått igenom villkor, innehåll, självrisk och priser. I försäkringen finner du bland annat högt ersättningsbelopp, en 365 dagars självriskperiod och möjligheten att sänka premien upp till 250 kr genom att samla poäng i deras app. Dessutom finns inga rasspecifika begränsningar. 

Försäkringsbolaget är rankat etta hos Konsumenternas under 2021, 2022 och 2023 och kombinerar billiga premier med väldigt bra villkor. Du kan också genom att engagera dig i Lassies app lära dig mer om exempelvis katters hälsa och välmående. Kurserna ger dig möjlighet att arbeta förebyggande innan sjukdomar eller skador uppstår, dessutom får du rabatt på premien samt sparar pengar på alla veterinärvårdsbesök som du kan undvika.

BETYG

9.3
Betyg

En komplett kattförsäkring

I förhållande till andra försäkringsalternativ på marknaden står sig Lassie väl, troligtvis ett av de bästa alternativen. I både Mellan och Stor får du heltäckande försäkringar där du dessutom slipper att tänka på rasspecifika begränsningar. I samtliga alternativ finns även skydd för TR (FORL) som är en av de vanligaste sjukdomarna för katter och dessutom har Stor ett försäkringsskyddet på upp till 160 000 kr. Särskilt spännande tycker vi att appen med utbildningar och quiz är. Att både arbeta förebyggande för kattens hälsa, få kunskap och möjligheten till rabatt är något vi tycker fler bolag försäkringar borde arbeta mer aktivt med.

9.3Expert Score
Försäkringsskydd
9.5
Självrisk
9.5
Villkor
9.5
Rabatt och priser
8.5
9Läsarnas Betyg
Försäkringsskydd
9.3
Självrisk
9.3
Villkor
8.9
Rabatt och priser
8.7

Plus
 • Topprankade hos Konsumenternas 2023
 • Ersättning vid TR (FORL)
 • Ej rasspecifika begränsningar
 • Samma ersättning när katten blir äldre
 • Bra självrisk alternativ och självriskperiod
 • Öppettider support, skadereglering och direktreglering: måndag-söndag, 07-22
Minus
 • Mini saknar skydd för medicin och avancerad vård

Lämna en kommentar  |  Läs kommentarerna

LASSIES KONTAKTUPPGIFTER

Kontaktuppgifter

Hemsida

https://lassie.co

Telefon

Skador på telefon 010-183 98 18

Öppettider

Måndag till söndag: 07-22

E-post och kontakt

E-post: hej@lassie.co

Meddelande och Live Chat här

Adress

Försäkringsskydd

Vad ingår i Lassies kattförsäkring?

Likt många andra djurförsäkringar har Lassie valt att dela upp sina försäkringsalternativ i tre nivåer som heter Mini, Mellan och Stor. Den lägsta försäkringen, Mini är ett grundläggande alternativ som täcker veterinärvård för sjukdom och olyckor. Det som skiljer Mini mot Mellan och Stor är förutom ersättningsbeloppet att de två andra försäkringarna täcker avancerad diagnostik såsom MR- och CT undersökning och att det även ingår exempelvis medicin. 

Oavsett vilket av försäkringsalternativen du väljer ingår alltid obegränsat fria videosamtal till en veterinär på Firstvet. Detta är bra eftersom man i många fall är osäker på om man behöver uppsöka vård hos en veterinär men inte heller vill chansa. Kundtjänsten på Lassie har i våra tester svarat snabbt och kunnigt och har generösa öppettider mellan 07-22 måndag-söndag (förutom helgdagar) vilket är väldigt bra.

Samla poäng och sänk premien

Det som kanske mest särskiljer Lassie från andra försäkringsbolag är att man belönar kunskap. Genom appen uppmuntras den som har försäkringen att lära sig mer om kattens hälsa och arbeta preventivt för att främja den. Tillsammans med veterinärer har försäkringsbolaget tagit fram digitala program där du kan fullfölja lärorika kurser via video och text som ger poäng för att förebygga sjukdomar och olyckor. Genom poängen kan du sedan få rabatt på premien med upp till 250 kr per år. 

  » “En kurs kan exempelvis handla om hur du ska ta hand om kattens tänder för att undvika sjukdomar.“

Varken rasspecifika begränsningar eller sänkt veterinärvårdsbelopp

I stort sett alla djurförsäkringar har någon typ av rasspecifika begränsningar. Detta innebär i praktiken att försäkringen friskriver sig från ersättning vid vissa sjukdomar eller skador som är vanliga hos en specifik kattras även om den vanligtvis täcks. Lassie har tacksamt nog valt att inte ha med några rasspecifika begränsningar i sina försäkringar varken för katter eller hundar. Detta tycker vi på Försäkrakatten är bra, eftersom det är särskilt tråkigt att faktiskt ha tecknat en försäkring men därefter bli nekad ersättning på grund av en friskrivning i villkoren för din specifika kattras. 

Förutom att Lassie inte har några rasspecifika sker inte heller någon sänkning i veterinärvårdsbeloppet när din katt blir äldre vilket också sker hos många försäkringsbolag. Ett bibehållet veterinärvårdsbelopp är viktigt när katten blir äldre eftersom det är då risken är som störst för kostsamma sjukdomar och undersökningar. 

Från 6 veckor utan ålderstak

Lassie går att teckna från att katten är 6 veckor gammal. Försäkringen kommer inte heller med något ålderstak vilket innebär att du kan teckna en försäkring till din katt oavsett hur gammal den är. Det är vanligt bland kattförsäkringar att det finns åldersbegränsningar eftersom risken för att sjukdomar och skador ökar med åldern.

Lassie Mini

Mini är den försäkring hos Lassie som har den lägsta ersättningsnivån men också den billigaste premien. I Mini ingår ersättning för veterinärvård för sjukdomar och olyckor upp till 30 000 kr per försäkringsår. Utöver det som finns beskrivet ovan i stycket om veterinärvård ingår för hela försäkringsbeloppet dolda fel och ersättning för tandsjukdomen TR (FORL). 

Tänk på att det i Mini däremot inte ingår avancerad diagnostik så som MR eller CT undersökning eller medicin och rehabilitering.

Lassie Mellan

Mellan är enligt Lassie det populäraste valet hos försäkringsbolaget bland kattägare. Det är också ett försäkringsalternativ som står sig väl i konkurrensen bland andra försäkringsbolag i synnerhet när det handlar om innehåll och pris. 

I Mellan får du ersättning för veterinärvård upp till 60 000 kr per försäkringsår. Dessutom ingår MR och CT undersökning, kejsarsnitt och dolda fel upp till hela försäkringsbeloppet. Utöver detta ingår också ersättning för medicin och rehabilitering upp till 6 000 kr per försäkringsår och foder upp till 3 000 kr. Även i denna försäkring ingår TR (FORL) vilket är av stor vikt enligt oss.

Lassie Stor

Om du vill ha försäkringen med det högsta veterinärvårdsbeloppet på marknaden så är Stor försäkringen du ska välja. Försäkringen täcker veterinärvård upp till 160 000 kr vilket inget annat försäkringsbolag har. Motsvarigheten bland hundförsäkringar har även fått 4.3 av 5 poäng i Konsumenternas jämförelse, näst bäst av alla försäkringsbolag (kattförsäkringar poängsätts ej).

I försäkringen får du skydd för MR och CT undersökning, medicin, kejsarsnitt och skydd vid dolda fel upp till hela försäkringsbeloppet. Rehabilitering ersätts med 12 000 kr och foder 6 000 kr per försäkringsår. Likt Mini och Mellan täcks TR (FORL) också i denna försäkring.

Lassie Stor är särskilt bra för dig som har en utställningskatt eller annan raskatt med högre risk för sjukdomar.

Försäkringsnivå
Belopp
MR/CT
Medicin
Dolda Fel
Rehab
Mini
30 000 kr
Ingår ej
Ingår ej
Ingår
Ingår ej
Mellan
60 000 kr
Ingår
Ingår
Ingår
6 000 kr
Stor
150 000 kr
Ingår
Ingår
Ingår
12 000 kr

Försäkringsskydd Tabell

Lassie Mini Mellan Stor
Dolda fel
TR (FORL)
Medicin
Rehabilitering
Beteenderubbningar
Ordinerat foder
MR-, CT- och scintigrafi
Ersättning vid avlivning
Fri rådgivning via FirstVet
Livförsäkring Tillägg Tillägg Tillägg

Lassies fullständiga försäkringsvillkor

Lassies Försäkringsvillkor och Förköpsinformation
https://www.lassie.co/villkor

Försäkringsvillkoren på sidan är från 2022-06-01. Sidan uppdaterades 2022-12-15. För att läsa samtliga försäkringsvillkor för Lassie kattförsäkring kan du öppna länken ovan.

Självrisk

Självrisken delas vanligtvis in i en rörlig del och en fast del. Den rörliga delen dras varje gång du behöver uppsöka en veterinär och beror på hur mycket besöket kostar. Den fasta delen är ett fast belopp som endast dras en gång per försäkringsperiod oavsett hur många gånger du behöver uppsöka en veterinär. En låg självrisk innebär vanligen en högre premiekostnad medan en lägre självrisk ger en lägre premie. 

Fast självrisk från 0 till 3 500 kr
Hos Lassie går det att välja på tre olika fasta självrisker; 0 kr, 1 500 kr och 3 500 kr. Självriskperioden är 365 dagar vilket är bland de längsta på marknaden och innebär att du bara behöver betala den fasta självrisken vid ett tillfälle oavsett hur många gånger du uppsöker veterinären under denna period. 

Den rörliga självrisken hos Lassie är satt till antingen 15 eller 25 %. Denna läggs på vid varje veterinärbesök. 

 • Den fasta självrisken är: 0 kr, 1 500 kr eller 3 500 kr (365 dagar självriskperiod)
 • Den rörliga självrisken går att välja mellan: 15 eller 25 %

Lassie pris

Kostnaden för Lassies kattförsäkring beror på var du bor, ersättningsbeloppet, kattrasen och åldern. För att ge dig en uppskattning av vad priset på försäkringen kan bli, har vi tagit fram prisexempel för en 13 månader gammal katt av fem olika rasalternativ: blandras, ragdoll, sibirisk katt, norsk skogkatt och maine coon. Kom ihåg att ditt faktiska pris kan skilja sig från exemplet

I förhållande till andra konkurrerande kattförsäkringar ligger Lassie lågt i pris. Detta gäller i synnerhet om man ser till innehållet i försäkringen, vilka  begränsningar som exempelvis gäller för medicin och MR/CT undersökning samt att försäkringen inte har några rasspecifika begränsningar.

Kattras
Mini
Mellan
Stor
Blandras
101 kr
160 kr
261 kr
Ragdoll
132 kr
208 kr
339 kr
Sibirisk katt
164 kr
259 kr
423 kr
Norsk skogkatt
164 kr
259 kr
423 kr
Main Coon
147 kr
232 kr
378 kr

Tilläggsförsäkring

Hos många försäkringsbolag går det att välja bland många tilläggsförsäkringar. Lassie har valt att endast ha en vilket är en livförsäkring. 

Livförsäkring

Livförsäkringen är som det låter en försäkring om din katt skulle dö eller behöva avlivas. Den gäller även om katten skulle springa bort alternativt om den blir stulen. Livförsäkringen går att teckna fram till att katten fyller 6 år och upphör alltid när din katt fyller 13. 

Det högsta ersättningsbeloppet som går att teckna är 10 000 kr och beloppet beror på inköpspriset som du betalade när du köpte katten.

Rabatt

Upp till 25 % rabatt med appen

Det går att få rabatt hos Lassie men det skiljer sig mot andra försäkringsbolag. Genom att genomföra utbildningar, guider och quiz i appen kan du samla poäng som ger en rabatt på premien. Som mest går det att få 250 kr i rabatt på ett försäkringsår. 

Omdöme för Lassie

9.3 Betyg
En komplett kattförsäkring

I förhållande till andra försäkringsalternativ på marknaden står sig Lassie väl, troligtvis ett av de bästa alternativen. I både Mellan och Stor får du heltäckande försäkringar där du dessutom slipper att tänka på rasspecifika begränsningar. I samtliga alternativ finns även skydd för TR (FORL) som är en av de vanligaste sjukdomarna för katter och dessutom har Stor ett försäkringsskyddet på upp till 160 000 kr. Särskilt spännande tycker vi att appen med utbildningar och quiz är. Att både arbeta förebyggande för kattens hälsa, få kunskap och möjligheten till rabatt är något vi tycker fler bolag försäkringar borde arbeta mer aktivt med.

9.3Expert Score
Försäkringsskydd
9.5
Självrisk
9.5
Villkor
9.5
Rabatt och priser
8.5
9Läsarnas Betyg
Försäkringsskydd
9.3
Självrisk
9.3
Villkor
8.9
Rabatt och priser
8.7
Plus
 • Topprankade hos Konsumenternas 2023
 • Ersättning vid TR (FORL)
 • Ej rasspecifika begränsningar
 • Samma ersättning när katten blir äldre
 • Bra självrisk alternativ och självriskperiod
 • Öppettider support, skadereglering och direktreglering: måndag-söndag, 07-22
Minus
 • Mini saknar skydd för medicin och avancerad vård
Lämna en kommentar  |  Läs kommentarerna
2 Kommentarer
Visa alla Mest hjälpsamma Högst betyg Lägst betyg Lämna en kommentar
 1. 4.85
  Försäkringsskydd
  100
  Självrisk
  100
  Villkor
  100
  Rabatt och priser
  90

  Inte så kul att behöva använda kattförsäkringen men när det väl behövs är det såklart viktigt att man får rätt hjälp.

  Har fått använda den två gånger nu och allt har fungerat bra, är väldigt nöjd med hur Lassie har hanterat ärenden och rekommenderar faktiskt denna varmt!

  Plus: Fått rätt hjälp Ersättning snabbt
  Minus: Inga än så länge
  Gilla(3) Ogilla(0)You have already voted this
 2. 4.85
  Försäkringsskydd
  100
  Självrisk
  100
  Villkor
  100
  Rabatt och priser
  90

  Jag kan inte säga det nog hur bra Lassie är det bästa försäkringsbolaget jag haft till mina djur!!

  Framförallt att det endast är en fast självrisk per år, vet inte hur mkt det sparat mig. Kan inte annat än att rekommendera alla att försäkra sina djur hos Lassie!

  Plus: Supernöjd!!
  Gilla(2) Ogilla(0)You have already voted this

Lämna en kommentar

Ditt Betyg

Försäkrakatten
Logo