Jämför Kattförsäkringar

Bolag Betyg Kostnad Självrisk Belopp Medicin Rabatt Teckna
bought by many kattförsäkring

9.2 av 10

Läs mer
124 kr/mån

Fast 1500 kr

Rörlig 25 %
60 000 kr

Standard

Ingår 15 % vid flera djur TECKNA
moderna kattförsäkring

9.0 av 10

Läs mer
120 kr/mån

Fast 1800 kr

Rörlig 25 %
60 000 kr

Dubbel

7000 kr

Kattunge

25 %
TECKNA
ica kattförsäkring

8.5 av 10

Läs mer
126 kr/mån

Fast 2000 kr

Rörlig 25 %
60 000 kr Ingår ICA-Bonus TECKNA
svedea kattförsäkring

8.0 av 10

Läs mer
111 kr/mån

Fast 1800 kr

Rörlig 25 %
60 000 kr Ingår

Juniorrabatt

20 %
TECKNA
agria  kattförsäkring

7.5 av 10

Läs mer
219 kr/mån

Fast 1200 kr

Rörlig 25 %
60 000 kr Ingår

Kattunge

10-30 %
TECKNA
folksam kattförsäkring

7.5 av 10

Läs mer
108 kr/mån

Fast 1800 kr

Rörlig 25 %
50 000 kr

Folksam Stor

ingår

Kattunge

40 %
TECKNA
if kattförsäkring

7.1 av 10

Läs mer
144 kr/mån

Fast 1500 kr

Rörlig 15 %
60 000 kr

Stor

ingår

Kattunge

20 %
TECKNA
sveland kattförsäkring

7.1 av 10

Läs mer
179 kr/mån

Fast 1800 kr

Rörlig 25 %
60 000 kr

Sveland Favorit

5000 kr

(75%)

Kattunge

10 %
TECKNA
dina kattförsäkring

6.7 av 10

Läs mer
109 kr/mån

Fast 2000 kr

Rörlig 20 %
60 000 kr 5000 kr Nej TECKNA

Bra att veta om jämförelsen

För att jämföra de olika försäkringsbolagen har vi valt att utgå från bondkatten Sonja. Vid andra kattraser och åldrar kan det skilja sig något men hos de populäraste kattförsäkringarna är summan för självrisk och skyddsbelopp ofta snarlikt detta exempel.

Sonja är två månader och jämförelsen utgår från följande:

check  Skyddsbelopp så nära 50 000 kr som möjligt
check  Rörlig självrisk satt till 25 % eller närmaste procent
check  Fast självrisk runt 1 500 kr

* Priserna är uppdaterade 2020-04-25

Ett vanligt kattförsäkrings exempel

I jämförelsen används Sonja som är baserad på en av de vanligare alternativen när det söks på kattförsäkringar. I försäkringsjämförelsen har vi valt en ålder på 12 månader. Detta då en kattungerabatt ofta ingår i priset på försäkringens första år, på längre sikt minskar dock relevansen av rabatten. Den rörliga självrisken har vi valt så nära 25 procent av kostnaden som möjligt med en fast självrisk på 1500 kronor samt ett skyddsbelopp på 50 000 kronor.

Tänk på att vissa tillval kan behöva göras

I tabellen på sidan presenteras priserna vi fick ut och vilken månadskostnad som tillkommer på de olika försäkringsbolagen. För att likställa alla försäkringar har vi också lagt till alternativet medicin på de försäkringar där det inte ingår från. Vissa försäkringsbolag kan ha flera olika alternativ, därför är det inte säkert att försäkringen täcker samma saker som i vår tabell vid andra val när du tecknar försäkringen.

Vilka delar av kattförsäkringen är bra att jämföra?

När det kommer till att jämföra kattförsäkringar och djurförsäkringar i allmänt är det flera saker som är särskilt viktiga att titta på följande. Under varje försäkringsbolag som vi jämfört kommer du finna dessa delar som vi anser är särskilt viktiga att ta hänsyn till:

  • Skyddsbelopp
  • Rörlig självrisk
  • Fast Självrisk
  • Pris eller Månadspremie
  • Olika sorters rabatter

Vad täcker försäkringen?

Vad som ingår i kattförsäkringarna varierar kraftigt mellan de olika försäkringsbolagen. I de flesta fallen ingår veterinärvård vid olycksfall samt sjukdom. När det kommer till operationer, röntgen, mediciner och rehabilitering varierar det dock kraftigt mellan olika försäkringsbolag.

Välja till livförsäkring?

I de flesta försäkringarna finns det även möjlighet att välja till en livsförsäkring som brukar utgå från inköpspriset samt en premie beroende på om kattenrasen har några dokumenterade meriter.

1. Skyddsbelopp

Bland flera av de kattförsäkringar vi jämfört finns det möjlighet att välja olika skyddsbelopp, med andra ord upp till vilken kostnad försäkringsbolaget täcker. Vanligtvis varierar detta belopp mellan 25 0000 – 75 000 kronor.

2. Rörlig självrisk

På de flesta försäkringsbolagen går det att variera den rörliga självrisken beroende på vilken kattras man har och hur man vill balansera den. Det går att välja en lite högre månadskostnad med en låg självrisk eller om man vill ha en högre självrisk med en låg månadskostnad. I några av försäkringsbolagen vi har jämfört går det att helt välja bort självrisken men vanligtvis ligger den på mellan 15-25 procent

3. Fast självrisk

Den fasta självrisken varierar kraftigt mellan försäkringarna vi har jämfört här på Försäkrakatten. Därför är det viktigt att tänka på att välja en självrisk som passar en själv väl.  En av sakerna som är viktigast att tänka på är hur lång period som får ha gått mellan sjukdom innan man betalar fast självrisk igen. Vid upprepade veterinärbesök under en kort tid är det bra att ha en försäkring som endast tar ut en fast självrisk.

4. Pris eller månadspremie?

Som tidigare nämnt varierar det kraftigt mellan vad de olika försäkringarna täcker och det är viktigt att välja en försäkring som uppfyller dina krav. Med detta sagt varierar priserna också på försäkringarna kraftigt trots att vissa av de billigare försäkringarna täcker samma saker som de lite dyrare.

5. Olika sorters kattrabatter

Det finns flera olika sorters rabatter för kattförsäkringar. Den vanligaste är kattungerabatt som ger dig rabatt vid tecknandet av en försäkring innan en viss ålder. Oftast gäller denna sortens rabatt för första årets månadspremie. Det finns också rabatter som är kopplade till om du har fler husdjur eller om du är uppfödare.

Behöver du ytterligare information?

Om du behöver mer information om vad som är viktigt att tänka på när du jämför djurförsäkringar så har vi på startsidan gjort ett speciellt stycke enbart för detta. Här går vi på djupet med 11 viktiga delar i en kattförsäkring.