Jämför Kattförsäkringar

Bolag

Betyg

Kostnad

Självrisk

Belopp

Medicin

Ålder

Se ditt pris

bought by many

 9.2 av 10
Läs mer

124 kr/mån

Fast 1 500 kr
Rörlig 25 %

60 000 kr
Standard

Ingår

4 veckor
Ingen maxålder

moderna kattförsäkringar

 9.0 av 10
Läs mer

120 kr/mån

Fast 1 800 kr
Rörlig 25 %

60 000 kr
Dubbel

7 000 kr

6 veckor
Ingen maxålder

ica kattförsäkring

 8.5 av 10
Läs mer

126 kr/mån

Fast 2 000 kr
Rörlig 25 %

60 000 kr

Ingår

6 veckor
Ingen maxålder

svedea kattförsäkring

 8.0 av 10
Läs mer

111 kr/mån

Fast 1 800 kr
Rörlig 25 %

60 000 kr

Ingår

6 veckor
Ingen maxålder

agria kattförsäkring

7.5 av 10
Läs mer

219 kr/mån

Fast 1 200 kr
Rörlig 25 %

60 000 kr

Ingår

6 veckor
Ingen maxålder

folksam kattförsäkring

7.5 av 10
Läs mer

108 kr/mån

Fast 1 800 kr
Rörlig 25 %

50 000 kr
Folksam Stor

Ingår

6 veckor
Fram till 6 år

if kattförsäkring

7.1 av 10
Läs mer

144 kr/mån

Fast 1 500 kr
Rörlig 15 %

60 000 kr
Stor

Ingår

6 veckor
Fram till 9 år

sveland kattförsäkring

7.1 av 10
Läs mer

179 kr/mån

Fast 1 800 kr
Rörlig 25 %

60 000 kr
Sveland Favorit

5 000 kr (75%)

6 veckor
Ingen maxålder

dina kattförsäkring

6.7 av 10
 Läs mer

109 kr/mån

Fast 2 000 kr
Rörlig 20 %

60 000 kr

5 000 kr

6 veckor
Fram till 7 år

Bra att veta om jämförelsen

För att jämföra de olika försäkringsbolagen har vi valt att utgå från bondkatten Sonja. Vid andra kattraser och åldrar kan det skilja sig något men hos de populäraste kattförsäkringarna är summan för självrisk och skyddsbelopp ofta snarlikt detta exempel.

Sonja är två månader och jämförelsen utgår från följande:

check  Skyddsbelopp så nära 50 000 kr som möjligt
check  Rörlig självrisk satt till 25 % eller närmaste procent
check  Fast självrisk runt 1 500 kr

* Priserna är uppdaterade 2020-04-25

Ett vanligt kattförsäkrings exempel

I jämförelsen används Sonja som är baserad på en av de vanligare alternativen när det söks på kattförsäkringar. I försäkringsjämförelsen har vi valt en ålder på 12 månader. Detta då en kattungerabatt ofta ingår i priset på försäkringens första år, på längre sikt minskar dock relevansen av rabatten. Den rörliga självrisken har vi valt så nära 25 procent av kostnaden som möjligt med en fast självrisk på 1500 kronor samt ett skyddsbelopp på 50 000 kronor.

Tänk på att vissa tillval kan behöva göras

I tabellen på sidan presenteras priserna vi fick ut och vilken månadskostnad som tillkommer på de olika försäkringsbolagen. För att likställa alla försäkringar har vi också lagt till alternativet medicin på de försäkringar där det inte ingår från. Vissa försäkringsbolag kan ha flera olika alternativ, därför är det inte säkert att försäkringen täcker samma saker som i vår tabell vid andra val när du tecknar försäkringen.

Vilka delar av kattförsäkringen är bra att jämföra?

När det kommer till att jämföra kattförsäkringar och djurförsäkringar i allmänt är det flera saker som är särskilt viktiga att titta på följande. Under varje försäkringsbolag som vi jämfört kommer du finna dessa delar som vi anser är särskilt viktiga att ta hänsyn till:

  • Skyddsbelopp
  • Rörlig självrisk
  • Fast Självrisk
  • Pris eller Månadspremie
  • Olika sorters rabatter

Vad täcker försäkringen?

Vad som ingår i kattförsäkringarna varierar kraftigt mellan de olika försäkringsbolagen. I de flesta fallen ingår veterinärvård vid olycksfall samt sjukdom. När det kommer till operationer, röntgen, mediciner och rehabilitering varierar det dock kraftigt mellan olika försäkringsbolag.

Välja till livförsäkring?

I de flesta försäkringarna finns det även möjlighet att välja till en livsförsäkring som brukar utgå från inköpspriset samt en premie beroende på om kattenrasen har några dokumenterade meriter.

1. Skyddsbelopp

Bland flera av de kattförsäkringar vi jämfört finns det möjlighet att välja olika skyddsbelopp, med andra ord upp till vilken kostnad försäkringsbolaget täcker. Vanligtvis varierar detta belopp mellan 25 0000 – 75 000 kronor.

2. Rörlig självrisk

På de flesta försäkringsbolagen går det att variera den rörliga självrisken beroende på vilken kattras man har och hur man vill balansera den. Det går att välja en lite högre månadskostnad med en låg självrisk eller om man vill ha en högre självrisk med en låg månadskostnad. I några av försäkringsbolagen vi har jämfört går det att helt välja bort självrisken men vanligtvis ligger den på mellan 15-25 procent

3. Fast självrisk

Den fasta självrisken varierar kraftigt mellan försäkringarna vi har jämfört här på Försäkrakatten. Därför är det viktigt att tänka på att välja en självrisk som passar en själv väl.  En av sakerna som är viktigast att tänka på är hur lång period som får ha gått mellan sjukdom innan man betalar fast självrisk igen. Vid upprepade veterinärbesök under en kort tid är det bra att ha en försäkring som endast tar ut en fast självrisk.

4. Pris eller månadspremie?

Som tidigare nämnt varierar det kraftigt mellan vad de olika försäkringarna täcker och det är viktigt att välja en försäkring som uppfyller dina krav. Med detta sagt varierar priserna också på försäkringarna kraftigt trots att vissa av de billigare försäkringarna täcker samma saker som de lite dyrare.

5. Olika sorters kattrabatter

Det finns flera olika sorters rabatter för kattförsäkringar. Den vanligaste är kattungerabatt som ger dig rabatt vid tecknandet av en försäkring innan en viss ålder. Oftast gäller denna sortens rabatt för första årets månadspremie. Det finns också rabatter som är kopplade till om du har fler husdjur eller om du är uppfödare.

Behöver du ytterligare information?

Om du behöver mer information om vad som är viktigt att tänka på när du jämför djurförsäkringar så har vi på startsidan gjort ett speciellt stycke enbart för detta. Här går vi på djupet med 11 viktiga delar i en kattförsäkring.