Lagändring för Katter

En spännande och god nyhet för oss djurägare är att regeringen nyligen har meddelat att man vill se ett förbud mot att överge sina katter och andra husdjur! Detta är ett framsteg då nuvarande lagstiftning är föråldrad, svårtolkad och enligt många innehåller stora luckor.

Stärkt Lagstiftning

I en remiss överlämnad från regeringen till lagrådet den 11 januari 2018 föreslås att dagens djurskyddslag (1988:534) ska ersättas. Detta med en ny lag som ”är mer tydlig och ändamålsenlig”. Syftet med den nya lagen ska bland annat vara att: ”Säkerställa ett gott djurskydd samt att främja en god djurvälfärd och respekt för djur”.

Ett tydligt Fokus på Katter

Enligt SVT uppmärksammar vildkatternas situation och det står uttryckligen i lagförslaget att ”Djur av tamdjursart får inte överges”. Expressen citerar även ministrarna  som ska ha skrivit att ”Vi måste komma tillrätta med problemen med övergivna och förvildade katter. Att det i dag finns ett stort antal tamdjur som lever helt utan tillsyn och omvårdnad rimmar illa med grundsynen i djurskyddslagstiftningen”.

Vi på Försäkrakatten är glada över att 2018 börjar med en sådan här stark signal som avser att stärka våra katter och andra tamdjurs lagstiftning. Vi stöttar helhjärtat alla förslag som syftar till att främja deras välbefinnande! Att införskaffa en katt ska vara ett väl avvägdt beslut där man är medveten om att katten kommer att finnas med i familjen under en lång tid och att den behöver omsorg och stimulans likt människor och andra djur.

Om ni vill läsa mer om förslaget så har DN publicerat en mer utförlig artikel: Dagens Nyheter

2 Kommentarer
 1. Det finns inga vildkatter i Sverige! Det finns däremot förvildade katter och det är en väldig skillnad. Att skriva/tala om vildkatter gör också att vissa jägare och andra tycker att det är ok av skjuta dem. Samtidigt som det finns ägare som aldrig ger upp hoppet om sin försvunna katt! Katter förvildas fort ute, som en överlevnadsinstinkt. Och de blir också tama igen när de får chansen.

  Ett förbud på att överge katter blir tyvärr verkningslöst så länge det inte är krav på id-märkning och ägarregistrering, vilket är något som de ideella organisationerna har önskat i åratal! Så någon tydlig signal kan man inte påstå att det är, snarare tvärtom.

  • Reply
   Försäkra Katten mars 7, 2018 at 6:50 e m

   Hej Eva!

   Tack för ditt förtydligande gällande vildkatter och förvildade katter. Vi hoppas innerligt att krav på id-märkning och ägarregistrering kommer vara nästa steg!

Lämna en kommentar