Jämför Kattförsäkringar

Jämför Kattförsäkring
Bolag Omdöme Kostnad Självrisk Belopp Medicin Rabatt Köp

Poäng 9.1

Läs mer
86 kr/mån

Fast 1500 kr

Rörlig 25 %
60 000 kr

Moderna Dubbel

7000 kr

Kattunge

25 %
KÖP

Poäng 9.0

Läs mer
82 kr/mån

Fast 2000 kr

Rörlig 25 %
50 000 kr Ingår ICA-Bonus KÖP

Poäng 8.0

Läs mer
94 kr/mån

Fast 1500 kr

Rörlig 25 %
50 000 kr Ingår

Kattunge

30 %
KÖP

Poäng 7.1

Läs mer
101 kr/mån

Fast 1600 kr

Rörlig 25 %
60 000 kr

Sveland Favorit

5000 kr

(75% av kostnaden)

Kattunge

10-50 %
KÖP

Poäng 6.7

Läs mer
67 kr/mån

Fast 2000 kr

Rörlig 20 %
50 000 kr 3000 kr Nej KÖP

Poäng 6.3

Läs mer
84 kr/mån

Fast 2500 kr

Rörlig 20 %
60 000 kr

Kattförsäkring Stor

ingår Nej KÖP

Poäng 5.5

Läs mer
109 kr/mån

Fast 1950 kr

Rörlig 25 %
60 000 kr 6000 kr

Kattunge

10-30 %
KÖP

Poäng 5.3

Läs mer
105 kr/mån

Fast 1800 kr

Rörlig 25 %
50 000 kr

Folksam Stor

3000 kr Nej KÖP
Bra att veta

För att jämföra de olika försäkringsbolagen har vi valt att utgå från bondkatten Sonja. Vid andra kattraser och åldrar kan det skilja sig något men hos de populäraste kattförsäkringarna är summan för självrisk och skyddsbelopp ofta snarlikt detta exempel.

Sonja är två månader och jämförelsen utgår från följande:

check  Skyddsbelopp så nära 50 000 kr som möjligt
check  Rörlig självrisk satt till 25 % eller närmaste procent
check  Fast självrisk runt 1 500 kr

Jämförelsen är baserat på populäraste försäkringsvalen

I jämförelsen används Sonja som är baserad på en av de vanligaste alternativen när det söks på kattförsäkringar. Vi har valt en ålder på 12 månader eftersom att kattungerabatten som ofta ingår i priset på försäkringens första första år men ej är relevant på sikt då försvinner. Den rörliga självrisken har vi valt så nära 25 procent av kostnaden som möjligt med en fast självrisk på 1500 kronor samt ett skyddsbelopp på 50 000 kronor. Ovanför kan du se en detaljerad tabell av priserna vi fick ut och vilken månadskostnad som tillkommer på de olika försäkringsbolagen. För att likställa alla försäkringar har vi också lagt till alternativet medicin på de försäkringar där det inte ingår från. Vissa försäkringsbolag kan ha flera olika alternativ, därför är det inte säkert att försäkringen täcker samma saker som i vår tabell vid andra val när du tecknar försäkringen.

Vad ingår i kattförsäkring?

När det kommer till att jämföra kattförsäkringar är det flera saker som är särskilt viktiga att titta på följande:

  • Vad täcker din kattförsäkring
  • Skyddsbelopp
  • Rörlig självrisk
  • Fast Självrisk
  • Pris eller Månadspremie
  • Olika sorters rabatter

Vad täcker försäkringen?

Vad som ingår i kattförsäkringarna varierar kraftigt mellan de olika försäkringsbolagen. I de flesta fallen ingår veterinärvård vid olycksfall samt sjukdom. När det kommer till operationer, röntgen, mediciner och rehabilitering varierar det dock kraftigt mellan olika försäkringsbolag. I de flesta försäkringarna finns det även möjlighet att välja till en livsförsäkring som brukar utgå från inköpspriset samt en premie beroende på om katten har några dokumenterade meriter.

Skyddsbelopp

Bland flera av de kattförsäkringar vi jämfört finns det möjlighet att välja olika skyddsbelopp, med andra ord upp till vilken kostnad försäkringsbolaget täcker. Vanligtvis varierar detta belopp mellan 25 0000 – 75 000 kronor.

Rörlig självrisk

På de flesta försäkringsbolagen går det att variera den rörliga självrisken beroende på vilken kattras man har och hur man vill balansera den. Det går att välja en lite högre månadskostnad med en låg självrisk eller om man vill ha en högre självrisk med en låg månadskostnad. I några av försäkringsbolagen vi har jämfört går det att helt välja bort självrisken men vanligtvis ligger den på mellan 15-25 procent

Fast Självrisk

Den fasta självrisken varierar kraftigt mellan försäkringarna vi har jämfört här på Försäkrakatten. Därför är det viktigt att tänka på att välja en självrisk som passar en själv väl.  En av sakerna som är viktigast att tänka på är hur lång period som får ha gått mellan sjukdom innan man betalar fast självrisk igen. Vid upprepade veterinärbesök under en kort tid är det bra att ha en försäkring som endast tar ut en fast självrisk.

Pris eller Månadspremie?

Som tidigare nämnt varierar det kraftigt mellan vad de olika försäkringarna täcker och det är viktigt att välja en försäkring som uppfyller dina krav. Med detta sagt varierar priserna också på försäkringarna kraftigt trots att vissa av de billigare försäkringarna täcker samma saker som de lite dyrare.

Olika sorters rabatter

Det finns flera olika sorters rabatter för kattförsäkringar. Den vanligaste är kattungerabatt som ger dig rabatt vid tecknandet av en försäkring innan en viss ålder. Oftast gäller denna sortens rabatt för första årets månadspremie. Det finns också rabatter som är kopplade till om du har fler husdjur eller om du är uppfödare.